سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

 

 

دانلود مداحی حاج محمود کریمی محرم 1390


دانلود مداحی حاج محمود کریمی محرم 1390

سلام ما به محرم، به غصه و غم مهدی

به چشم کاسه خون و به شال ماتم مهدی

سلام ما به محرم، به شور و حال و عیانش

سلام ما به حسین و به اشک سینه زنانش

تیم هفته نامه زندگی ، فرارسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین ( ع ) را بر تمامی عاشقان  اهل بیت تسلیت عرض می نماید

مداحی های شب تاسوعا حسینی ، حاج محمود کریمی در هیأت ثاراالله اضافه شد

مداحی های شب عاشورا و عصر عاشورای حسینی، حاج محمود کریمی در هیأت رایة العباس(ع) اضافه شد


مداحی شب هشتم محرم 1390

    بخش اول - روضه [حاج محمود کریمی] [22:48]
    بخش دوم - زمینه [حاج محمود کریمی] [12:20]
    بخش سوم - واحد [حاج محمود کریمی] [2:00]
    بخش چهارم - واحد [حاج محمود کریمی] [7:16]
    بخش پنجم - واحد [حاج محمود کریمی] [5:09]
    بخش ششم - تک [حاج محمود کریمی] [6:04]
    بخش هفتم - شور [حاج محمود کریمی] [9:03]
    بخش هشتم - مناجات [حاج محمود کریمی و محمد صمیمی] [4:34] 

 دانلود از لینک مستقیم حجم : 31 مگابایت

 دانلود از لینک کمکیFileserve Rapidshare
مداحی شب تاسوعای حسینی محرم 1390

    بخش اول - روضه [حاج محمود کریمی] [7:23]
    بخش دوم - روضه [حاج محمود کریمی] [15:53]
    بخش سوم - روضه [حاج محمود کریمی] [7:48]
    بخش چهارم - زمینه [حاج محمود کریمی] [12:47]
    بخش پنجم - واحد [حاج محمود کریمی] [3:28]
    بخش ششم - واحد [حاج محمود کریمی] [6:52]
    بخش هفتم - شور [حاج محمود کریمی] [5:19]
    بخش هشتم - مناجات [حاج محمود کریمی] [13:16] 

 دانلود از لینک مستقیم حجم : 33 مگابایت

 دانلود از لینک کمکیFileserve Rapidshareمداحی شب عاشورای حسینی محرم 1390

    بخش اول - روضه [حاج محمود کریمی] [13:29]
    بخش دوم - روضه [حاج محمود کریمی] [11:33]
    بخش سوم - زمینه [حاج محمود کریمی] [11:22]
    بخش چهارم - شور [حاج محمود کریمی] [13:40]
    بخش پنجم - واحد [حاج محمود کریمی] [4:30]
    بخش ششم - واحد [حاج محمود کریمی] [10:40]
    بخش هفتم - دودمه [حاج محمود کریمی] [5:08]
    بخش هشتم - شور [حاج محمود کریمی] [4:13]
    بخش نهم - مناجات و دعا [حاج محسن سوهانی] [6:24] 

 دانلود از لینک مستقیم حجم : 46 مگابایت
مداحی عصر عاشورای حسینی محرم 1390

    بخش اول - روضه [حاج محمود کریمی] [9:25]
    بخش دوم - روضه [حاج محمود کریمی] [8:04]
    بخش سوم - زمینه [حاج محمود کریمی] [16:49]
    بخش چهارم - واحد [حاج محمود کریمی و حاج محسن عرب خالقی و ابراهیم رحیمی] [10:52]
    بخش پنجم - شور [حاج محمود کریمی و حاج محسن عرب خالقی و ابراهیم رحیمی] [8:53] 

 دانلود از لینک مستقیم حجم : 30 مگابایت


هیات ثارالله - مسجد امام الهادی (ع)

مداحی شب اول محرم 1390

    شب اول محرم - هیات ثارالله 1433 [حاج محمود کریمی] [12:09]
    شب اول محرم - هیات ثارالله 1433 [حاج محمود کریمی] [7:57]
    شب اول محرم - هیات ثارالله 1433 [حاج سید مجید بنی فاطمه] [4:16]
    شب اول محرم - هیات ثارالله 1433 [حاج سید مجید بنی فاطمه] [14:38]
    شب اول محرم - هیات ثارالله 1433 [حاج سید مجید بنی فاطمه] [7:35]
    شب اول محرم - هیات ثارالله 1433 [کربلایی ابراهیم رحیمی] [4:28]
    شب اول محرم - هیات ثارالله 1433 [حاج محمود کریمی] [10:46]
    شب اول محرم - هیات ثارالله 1433 [حاج محمود کریمی] [9:02]
    شب اول محرم - هیات ثارالله 1433 [حاج محمود کریمی] [7:39]
    شب اول محرم - هیات ثارالله 1433 [حاج سید مجید بنی فاطمه] [2:39] 

 دانلود از لینک مستقیم حجم : 28 مگابایت

 دانلود از لینک کمکی: Fileserve Rapidshareمداحی شب دوم محرم 1390

    شب دوم محرم - هیات ثارالله 1433 - روضه [حاج محمود کریمی] [12:37]
    شب دوم محرم - هیات ثارالله 1433- روضه [حاج محمود کریمی] [10:42]
    شب دوم محرم - هیات ثارالله 1433 - زمینه [حاج محمود کریمی] [15:03]
    شب دوم محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [حاج محمود کریمی] [19:42]
    شب دوم محرم - هیات ثارالله 1433 - شور و مناجات [حاج محمود کریمی] [15:55] 

 دانلود از لینک مستقیم حجم : 25 مگابایت

 دانلود از لینک کمکی: Fileserve Rapidshareمداحی شب سوم محرم 1390

    شب سوم محرم - هیات ثارالله 1433 روضه [حاج محمود کریمی] [13:57]
    شب سوم محرم - هیات ثارالله 1433 روضه [حاج محمود کریمی] [15:00]
    شب سوم محرم - هیات ثارالله 1433 - زمینه [حاج محمود کریمی] [12:21]
    شب سوم محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [کربلایی ابراهیم رحیمی] [4:34]
    شب سوم محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [حاج محمود کریمی] [8:33]
    شب سوم محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد و شور [حاج محمود کریمی] [14:10]
    شب سوم محرم - هیات ثارالله 1433 - مناجات [حاج محمود کریمی] [4:26] 
 دانلود از لینک مستقیم حجم : 20 مگابایت

 دانلود از لینک کمکی: Fileserve Rapidshareمداحی شب چهارم محرم 1390

    شب چهارم محرم - هیات ثارالله 1433 - روضه [حاج محمود کریمی] [20:13]
    شب چهارم محرم - هیات ثارالله 1433 - روضه [حاج محمود کریمی] [19:21]
    شب چهارم محرم - هیات ثارالله 1433 - روضه [حاج محمود کریمی] [15:10]
    شب چهارم محرم - هیات ثارالله 1433 - ذگر مصیبت و مناجات [حاج محمود کریمی] [14:35] 
 دانلود از لینک مستقیم حجم : 24 مگابایت

 دانلود از لینک کمکی: Fileserve Rapidshareمداحی شب پنجم محرم 1390

    شب پنجم محرم - هیات ثارالله 1433 - روضه [حاج محمود کریمی] [14:32]
    شب پنجم محرم - هیات ثارالله 1433 - روضه [حاج محمود کریمی] [15:53]
    شب پنجم محرم - هیات ثارالله 1433 - زمینه [حاج محمود کریمی] [15:40]
    شب پنجم محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [کربلایی ابراهیم رحیمی] [4:49]
    شب پنجم محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [حاج محمود کریمی] [4:30]
    شب پنجم محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [حاج محمود کریمی] [3:04]
    شب پنجم محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد و دودمه [حاج محمود کریمی] [8:23]
    شب پنجم محرم - هیات ثارالله 1433 - ذکر مصیبت [حاج محمود کریمی] [9:14]
    شب پنجم محرم - هیات ثارالله 1433 - مناجات [حاج محمود کریمی] [10:02] 
 دانلود از لینک مستقیم حجم : 30 مگابایت

 دانلود از لینک کمکی:Fileserve | Rapidshareمداحی شب ششم محرم 1390
            
   شب ششم محرم - هیات ثارالله 1433 - روضه [حاج محمود کریمی] [22:59]
   شب ششم محرم - هیات ثارالله 1433 - زمینه [حاج محمود کریمی] [15:13]
   شب ششم محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [حاج محمود کریمی] [5:00]
   شب ششم محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [حاج محمود کریمی] [7:14]
   شب ششم محرم - هیات ثارالله 1433 - شور و مناجات [حاج محمود کریمی] [20:57] 
 دانلود از لینک مستقیم حجم : 25 مگابایت

 دانلود از لینک کمکی: Fileserve Rapidshareمداحی شب هفتم محرم 1390
            
    شب هفتم محرم - هیات ثارالله 1433 روضه [حاج محمود کریمی] [32:25]
    شب هفتم محرم - هیات ثارالله 1433 زمینه [حاج محمود کریمی] [16:40]
    شب هفتم محرم - هیات ثارالله 1433 واحد [حاج محمود کریمی] [6:18]
    شب هفتم محرم - هیات ثارالله 1433 واحد [حاج محمود کریمی] [5:19]
    شب هفتم محرم - هیات ثارالله 1433 ذکر حسین [حاج محمود کریمی] [1:39]
    شب هفتم محرم - هیات ثارالله 1433 شور [حاج محمود کریمی] [10:28]
    شب هفتم محرم - هیات ثارالله 1433 روضه [حاج محمود کریمی] [7:50]
    شب هفتم محرم - هیات ثارالله 1433 شور و مناجات [حاج محمود کریمی] [11:23] 

 دانلود از لینک مستقیم حجم : 32 مگابایت

 دانلود از لینک کمکی: Fileserve Rapidshareمداحی شب هشتم محرم 1390
            
   شب ششم محرم - هیات ثارالله 1433 - روضه [حاج محمود کریمی] [22:59]
   شب ششم محرم - هیات ثارالله 1433 - زمینه [حاج محمود کریمی] [15:13]
   شب ششم محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [حاج محمود کریمی] [5:00]
   شب ششم محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [حاج محمود کریمی] [7:14]
   شب ششم محرم - هیات ثارالله 1433 - شور و مناجات [حاج محمود کریمی] [20:57] 
 دانلود از لینک مستقیم حجم : 22 مگابایت

 دانلود از لینک کمکی: Fileserve Rapidshareمداحی شب تاسوعا محرم 1390
            
    شب تاسوعا محرم - هیات ثارالله 1433 - روضه [حاج محمود کریمی] [12:35]
    شب تاسوعا محرم - هیات ثارالله 1433 - روضه [حاج محمود کریمی] [18:56]
    شب تاسوعا محرم - هیات ثارالله 1433 - زمینه [حاج محمود کریمی] [16:00]
    شب تاسوعا محرم - هیات ثارالله 1433 - زمینه و ذکر مصیبت [حاج محمود کریمی] [12:42]
    شب تاسوعا محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [حاج محمود کریمی] [5:40]
    شب تاسوعا محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [حاج محمود کریمی] [8:07]
    شب تاسوعا محرم - هیات ثارالله 1433 - واحد [حاج محمود کریمی] [2:31]
    شب تاسوعا محرم - هیات ثارالله 1433 - دودمه [حاج محمود کریمی] [6:01]
    شب تاسوعا محرم - هیات ثارالله 1433 - ذکر مصیبت و شور [حاج محمود کریمی] [6:21]
    شب تاسوعا محرم - هیات ثارالله 1433 - شور [حاج محمود کریمی] [5:23]
    شب تاسوعا محرم - هیات ثارالله 1433 - مناجات [حاج محمود کریمی] [8:24] 
 دانلود از لینک مستقیم حجم : 36 مگابایت

 دانلود از لینک کمکی: Fileserve Rapidshare

دانلود مداحی حاج محمود کریمی محرم 1390

منبع: (فطرس ) پایگاه رسمی هیأت رایةالعباس