سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

نقش آمار در ارائه سیماى روشن‏تر از هر موضوع و حادثه،غیر قابل انکار است.لیکن‏در حادثهکربلا و مسائل قبل و بعد از آن،با توجه به اختلاف نقلها و منابع،نمى‏توان در بسیارى از جهات،آمار دقیق و مورد اتفاق ذکر کرد و آنچه نقل شده،گاهى تفاوتهاى‏بسیارى با هم دارد.در عینحال بعضى از مطالب آمارى،حادثه کربلا را گویاتر مى‏سازد. 
به همین دلیل به ذکر نمونه‏هایى از ارقام و آمار مى‏پردازیم: مدت قیام امام حسین‏«ع‏»ازروز امتناع از بیعت با یزید،تا روز عاشورا 175 روزطول کشید :12 روز در مدینه ،4 ماه و 10 روزدر مکه،23 روز بین راه مکه تا کربلا و8 روز در کربلا (2 تا 10 محرم) . 
منزلهایى که بین مکه تا کوفه بود و امام حسین آنها را پیمود تا به کربلا رسید18 منزلبود(معجم البلدان). 
فاصله منزلها با هم سه فرسخ و گاهى پنج فرسخ بود. 
منزلهاى میان کوفه تا شام 14 منزل بود که اهل بیت را در حال اسارت از آنها عبوردادند. 
نامه‏هایى که از کوفه به امام حسین‏ «ع‏» در مکه رسید و او را دعوت به آمدن کرده‏بودند 12000نامه بود (طبق نقل شیخ مفید). 
بیعت کنندگان با مسلم بن عقیل در کوفه 18000 نفر،یا 25000 نفر و یا 40000 نفرگفته شدهاست. 
شهداى کربلا از اولاد ابى طالب که نامشان در زیارت ناحیه آمده است 17 نفر . 
شهداى کربلا از اولاد ابى طالب که نامشان در زیارت ناحیه نیامده 13 نفر .سه نفر هم‏کودکان بنى هاشم شهید شدند،جمعا 33 نفر .این افراد به این صورت‏اند : 
امام حسین‏«ع‏» 1 نفر ، اولاد امام حسین 3 نفر ، اولاد على‏«ع‏» 9 نفر ،اولاد امام حسن 4 نفر ، اولاد عقیل ‏12 نفر ،اولاد جعفر 4 نفر.