سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ


آمریکا هم «لاله» را تحریم کرد 

با توجه به مشارکت یک شرکت فیلم سازی آمریکایی در ساخت فیلم «لاله» با سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بطور حتم فیلم «لاله» نیز مشمول تحریم های جدید آمریکا خواهد بود.

به گزارش قسم به نقل از مشرق ؛ پنجشنبه (8 نوامبر/18 آبان) ایالات متحده آمریکا تحریم های تازه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر ارتباطات و فنآوری و برخی شرکت های کامپیوتری وابسته به این وزارتخانه مشمول تحریم های آمریکا شدند. آمریکا دلیل تحریم های تازه را ارسال پارازیت بر شبکه های تلویزیونی از سوی ایران دانست.

ادامه مطلب...