سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

طی ماه های اخیر، یکی مهمترین بحث ها درباره سیاست و دولت در ترکیه، موضوع تغییر نظام سیاسی در این کشور از پارلمانی به ریاستی بوده است؛ طرحی که بیش از همه از سوی اردوغان ترویج شده و برای رسیدن به آن تلاش می شود. با این حال، انتقادات نسبت به نیات واقعی اردوغان و حزبش از این تصمیم نیز رو به افزایش است.
کد خبر: 285014
تاریخ انتشار: 23 آبان 1391 - 19:55
طی ماه های اخیر، یکی مهمترین بحث ها درباره سیاست و دولت در ترکیه، موضوع تغییر نظام سیاسی در این کشور از پارلمانی به ریاستی بوده است؛ طرحی که بیش از همه از سوی اردوغان ترویج شده و برای رسیدن به آن تلاش می شود. با این حال، انتقادات نسبت به نیات واقعی اردوغان و حزبش از این تصمیم نیز رو به افزایش است.

به گزارش «تابناک»، روزنامه «طرف» ترکیه با انتشار مطلبی به بررسی ابعاد مختلف طرح ریاستی کردن نظام سیاسی در ترکیه پرداخته و آن را از چندین جنبه مورد نقد قرار داده است.