سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

یکی از مهمترین اخبار امروز مطبوعات جهان درباره ایران، به بازتاب برگزاری نشست گفت و گوی ملی سوریه در تهران اختصاص دارد که با حضور نمایندگان موافقین و مخالفین دولت این کشور و میزبانی ایران برگزار شد. سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت مسلح کردن فلسطینی ها و گزارش رویترز از تحولات مربوط به نیروگاه بوشهر، از جمله دیگر اخبار مهم امروز است.
یکی از مهمترین اخبار امروز مطبوعات جهان درباره ایران، به بازتاب برگزاری نشست گفت و گوی ملی سوریه در تهران اختصاص دارد که با حضور نمایندگان موافقین و مخالفین دولت این کشور و میزبانی ایران برگزار شد. سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ضرورت مسلح کردن فلسطینی ها و گزارش رویترز از تحولات مربوط به نیروگاه بوشهر، از جمله دیگر اخبار مهم امروز است.