سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

زمانی که خوب به برخی روندها و تصمیم سازی‌ها در مدیریت شرایط اقتصادی کشور نگاه می‌کنیم، متوجه یک نکته اساسی می‌شویم و آن اینکه متأسفانه طی سال‌های اخیر اغلب تغییر شرایط در کشور منجر به تغییر رویه و رویکردها نشده است. این مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که اکثرا تغییر بنیادین شرایط تنها ما را به تحرکی وا می‌دارد که هدف از آن تطبیق با شرایط پیش آمده با همان رویکرد سابق است. در این میان آیا باید از اتفاقات پیش آمده تعجب کرد؟
کد خبر: 285775
تاریخ انتشار: 27 آبان 1391 - 17:07

زمانی که خوب به برخی روندها و تصمیم سازی‌ها در مدیریت شرایط اقتصادی کشور نگاه می‌کنیم، متوجه یک نکته اساسی می‌شویم و آن اینکه متأسفانه طی سال‌های اخیر اغلب تغییر شرایط در کشور منجر به تغییر رویه و رویکردها نشده است. این مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که اکثرا تغییر بنیادین شرایط تنها ما را به تحرکی وا می‌دارد که هدف از آن تطبیق با شرایط پیش آمده با همان رویکرد سابق است. در این میان آیا باید از اتفاقات پیش آمده تعجب کرد؟

به گزارش تابناک، این قضیه را به خوبی می‌توان در نحوه برخورد با مسئله ارزی لمس کرد. خوشبختانه و یا متأسفانه هرچه بیشتر در بحران ارزی غوطه می‌خوریم جنبه های بسیار جالب توجه تری از این امر را در میابیم. بگذارید بی پرده و بی مقدمه چینی به سراغ بحث اصلی برویم.

ادامه مطلب...