سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

ترک معاشرت با نامحرمان

(( ترک معاشرت با نامحرمان ))

سوال 74 : من وقتی تصمیم می گیرم 40روزباخداباشم ولی تنها 2روزیا3روز

می توانم با خدا باشم شهوت مرا شکست می دهد و نمی گذارد خوب با خدا باشم آقا شما را به خداقسم مرا راهنمایی کنید دیگرخسته شده ام.قبلاً به فیلمهای ماهواره نگاه می کردم که یاد آنها مرا آزارمی دهد.لطفاً مرا راهنمایی کنید.

جواب 74 : ای عزیز : اگر شهوت نداشتید مرد نبودید و تشکیل خانواده هم نمی توانستید بدهید بنابراین شهوت نعمت خداست،تانسل انسان در زمین پایدار ماند.

ادامه مطلب...