سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

تصمیم بسیار سخت برای دوقلوهای به هم چسبیده

وقتی الیسون و املیا تاکر به دنیا آمدند ، والدینشان می دانستند که دختران کوچک راه سختی در پیش خواهند داشت.

 به گزارش پرشین وی آنها تا 8 ماه از زندگی شان را به عنوان دوقلوهای به هم چسبیده زندگی کردند، این دو از ناحیه دیواره سینه ، دیافراگم و کبد یکی بودند.

  تصمیم بسیار سخت برای دوقلوهای به هم چسبیده   تصمیم بسیار سخت برای دوقلوهای به هم چسبیده

ادامه مطلب...