سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

دستور العمل کنترل شهوت

سوال 85 : با سرکشی قوّه شهوت چه کنم؟ آقا شما را به خدا مرا راهنمائی کنید، نصیحت نکنید راه را نشان دهیدچگونه ترک کنم وبه سیر و سلوک خیلی علاقه دارم. هر وقت می خواهم حرکت کنم به سوی خدا،این مشکل مرا از راه بازمی دارد.راهنمایی بفرمائید.

جواب 85 : پسرم:هم اکنون که این نامه رامطالعه می کنی از طغیان شهوت ناراحتی؟ مسلم می گویی خیر.پس ببین امیال آدمی دو نوع است نوعی که اگر ارضاء نشود مرگ انسان حتمی است مثل گرسنگی و تشنگی اما امیالی هست که اگر ارضاء نشود دوباره بدن به آرامش باز می گردد مثل شهوت،حال دقت کنید این میل درچه مواقع به انسان فشار وارد می کند،مجالس مختلط زن ومرد در فامیل ،شرکت درجشن های اینگونه ای تماشای دختران درگذرگاه و ماهواره طبعاً جوانان را ازحال طبیعی خارج می کند،اگر می بینید اسلام هم? اینها را حرام می داند برای چنین عواقبی است.

ادامه مطلب...