سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

حجت الاسلام شریف زاده از حامیان محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی درباره ماجرای خانه نشینی احمدی نژاد به سایت رونامه دولت می گوید:
  • ماجرای موسوم به خانه نشینی شبیه ماجرای اصحاب کهف شده است، من اعداد مختلفی شنیده ام: 7 روز، 6 روز و ...
  • حالا هر عددی که صحیح باشد، اصل واقعه برای ما مهم است. در این خصوص ناگفته هایی وجود دارد که مصالح کشور تاکنون اجازه انتشار آن را نداده است، اما بر اساس همان مطالبی که در روزنامه ها و رسانه ها منتشر شده و قابل انتشار بوده است، این آقای حزب اللهی اصلا نمی تواند چنین داوری بکند و به رئیس جمهور نسبت زشت ایستادگی در برابر فرمان ولایت را بدهد. 
  • یکی از مطالبی که توسط مخالفان رئیس جمهور بیان و در رسانه های مخالف منتشر شده این است که آقای احمدی نژاد مخالف ادامه وزارت آقای مصلحی بوده و آقا هم فرمودند اگر نفری دیگری سراغ دارید معرفی کنید، آقای احمدی نژاد هم فردی را معرفی می کنند اما آقا موافقت نمی کنند و می فرمایند همین آقای مصلحی فعلا بماند. آقای احمدی نژاد می گوید اجازه می دهید من فکر کنم ببینم می توانم همکاری کنم یا نه که آقا هم می فرمایند شما بروید فکر کنید، چند روز از کار دست بکشید و در منزل فکر کنید، هم استراحتی است برای شما و هم یک مرخصی. می دانید که رئیس جمهور در آن زمان کسالت هم داشت. این یکی از روایت هایی است است که نقل شده و زیاد هم منتشر شده است ...