سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

شبه علم در روز جهانی علم

 


روز 20 آبان ماه (10 نوامبر)  از سال 1380 (2001)  بعنوان "روز جهانی علم در خدمت توسعه " نام گذاری شده است که اهداف مختلفی را دنبال می کند. به همین بهانه با دکتر امیرمحمد گمینی، پژوهشگر تاریخ علم در موسسه حکمت و فلسفه ایران همراه شدیم تا درباره علم و تاریخ آن با او به گفتگو بپردازیم.

 

شبه علم در روز جهانی علم

 

تبیان: اکثر ما تعریف دقیقی از رشته تاریخ علم نمی دانیم. در این رشته قرار است به چه چیزهایی پرداخته شود؟

**رشته تاریخ علم به اندازه خود علم قدمت دارد. شما زمانی که در متون یونانی نگاه می کنید می بینید که ارسطو یا بطلمیوس قبل از آن که بعضی مباحث علمی را مطرح کنند ابتدا نظرات فلاسفه یا منجمان قبل از خود را مطرح می کردند و به نقد و بررسی آنها می پرداختند، سپس به بحث و نظر خود می رسیدند. ولی تاریخنگاری علم به روشی که بعدها در قرون اخیر شکل گرفته تفاوتهای بسیاری دارد. هدف مورخ علم در درجه اول این است که روایتی شسته و رفته  از آنچه بین دانشمندان در برهه زمانی خاصی شکل گرفته است ارائه کند.

ادامه مطلب...