سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

 شوخی ساده و بامزه کامپیوتری برای فریب دوستانتان

چکیده:
آیا تاکنون تلاش کرده اید با استفاده از کامپیوتر، دوستان خود را سرگرم کرده و کمی با آنها شوخی کنید؟ در این مقاله تلاش شده است با اندک دانش کامپیوتری، شوخی‌های ساده و جذاب تکنولوژیکی را برایتان گردآوری کنیم تا لحظات خود و دوستانتان را با آن پر کنید. ولی قول بدهید همه شوخی‌ها را یکجا روی کامپیوتر دوستتان اعمال نکرده و پیش از آنکه دوستتان دست به خود کشی بزند، شوخی‌ها را پایان دهید.
8 شوخی ساده و بامزه کامپیوتری برای فریب دوستانتان

  ادامه مطلب...