سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

پس از گذشت بیش از یک ماه از راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی، اکنون سخن مسئولان حاکی از آن است که این مرکز می‌رود تا به عنوان تنها مرکز رسمی فعالیت‌های ارزی در کشور ثبت و ضبط شود. این در حالی است که این مرکز همچنان با مشکلات عدیده‌ای برای تبدیل شدن به یک مرکز رسمی و غایی روبه‌روست و به رغم این امر، تبدیل شدن آن به تنها مرکز رسمی به معنای دولتی شدن فعالیت ارزی در کشور است.

پس از گذشت بیش از یک ماه از راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی، اکنون سخن مسئولان حاکی از آن است که این مرکز می‌رود تا به عنوان تنها مرکز رسمی فعالیت‌های ارزی در کشور ثبت و ضبط شود. این در حالی است که این مرکز همچنان با مشکلات عدیده‌ای برای تبدیل شدن به یک مرکز رسمی و غایی روبه‌روست و به رغم این امر، تبدیل شدن آن به تنها مرکز رسمی به معنای دولتی شدن فعالیت ارزی در کشور است.

به گزارش «تابناک»، چندی است که سخنگویان و مسئولان مرکز مبادلات ارزی، لحن کلام خود را به این سمت متمایل می‌کنند که این مرکز به زودی به یک مرکز رسمی و البته تنها مرکز رسمی مبادلات و فعالیت‌های ارزی در اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.