سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

سفری به سرزمین اساطیر دیروز،‌ محرومان امروز/
تنها سه خانه در این روستا بود که از سنگ ساخته شده بود و بقیه خانه‌ها به شکل کپر بودند البته برخی از کپرها به جای آغل بزها یا آشپزخانه مورد استفاده قرار می‌گرفتند؛ آب روستا نیز از محل منبعی تأمین می‌شد که بیشتر شبیه یک حوضچه بود و تقریبا هر دو هفته یک بار با تانکر آب می‌آوردند و به درون آن می‌ریختند و از آن استفاده می‌کردند ...
به گزارش خبرنگار اعزامی باشگاه خبرنگاران به سیستان و بلوچستان، عصر روز جمعه 12 آبان ماه بود که در ادامه سفر اردوی جهادی پس از گذر از جاده‌های خاکی و سنگلاخی به روستای کنارک رسیدیم، روستایی که به خاطر برخی عقاید مذهبی، تماشای تلویزیون و گرفتن عکس از زنان خود را حرام می‌دانستند. 

کودکانی که از دوربین وحشت داشتند

از فاصله دور که در حال وارد شدن به روستا بودیم، زنان و دخترانی را دیدیم که روی حصیری نشسته بودند و مشغول گلدوزی بودند اما همین‌ که خودروهای ما را دیدند که در روستا توقف کرد به سرعت وسایلشان را جمع کردند و به داخل خانه‌هایشان دویدند. 

در این روستا حتی کودکان هم از دیدن دوربین‌های عکاسان گروه خبری می‌ترسیدند و با گریه فرار می‌کردند؛وقتی از ابوبکر 23 ساله که به‌ تازگی متأهل شده بود پرسیدیم عکسی از عروسی خود دارد یا نه؛ خیلی قاطعانه جواب داد: نه من اجازه نمی‌دهم کسی از زنم عکس بگیرد.