سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

امروز در میان اخباری که در رصد خانه اقتصادی تابناک به بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم، خبر خوبی از طرح ایجاد قرارگاه اقتصادی وجود دارد که البته صاحب خبر آن مشخص نیست. همچنین محمود بهمنی بدون توجه به سخنان اخیر شمس‌الدین حسینی اعلام کرده است که قرار نیست نرخ ارز مرجع تغییری داشته باشد.

امروز در میان اخباری که در رصد خانه اقتصادی تابناک به بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم، خبر خوبی از طرح ایجاد قرارگاه اقتصادی وجود دارد که البته صاحب خبر آن مشخص نیست. همچنین محمود بهمنی بدون توجه به سخنان اخیر شمس‌الدین حسینی اعلام کرده است که قرار نیست نرخ ارز مرجع تغییری داشته باشد.

ادامه مطلب...