سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

نابغه هایی که در دوران خود کودن شمرده می شدند!

چکیده:
آلبرت اینشتین (Albert Einstein) در کودکی دچار بیماری دیسلسیک بود. یعنی معنی و مفهوم کلمات و عبارات را درست تشخیص نمی داد
نابغه هایی که در دوران خود کودن شمرده می شدند!