سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

این کتاب موبایل را برای تمامی دوست داران شهید استاد مرتضی مطهری آماده نمودهایم که در آن گلچینی از سخنان گرانبها و پربار او گنجانده شده است.

نام این نرم افزار گرانبهای موبایل که در واقع نوعی کتاب جامع موبایل محسوب میشود نسیم مطهر میباشد که سایت تخصصی موبایل از سازندگان نرم افزار نسیم مطهر سپاس ویژه ای دارد.

 

سایت تخصصی موبایل - کتاب نسیم مطهر برای موبایل - www.takmob.net

  ادامه مطلب...