سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

از خام اندیشی تا منفعت طلبی:
پذیرفتن آمریکا به عنوان یک ابرقدرت و کشوری موثر در امور داخلی ایران، تنها مختص سیاستمداران عصر پهلوی نبود؛ بلکه بودند و هستند سیاستمدارانی در جمهوری اسلامی که به ظاهر دشمن استکبارند و در پس پرده چشمشان به عنایات و مراحم ساکنان کاخ سفید است.

اشاره:

دیدبان: روابط ایران و آمریکا در چند دهه اخیر دستخوش اتفاقات متعددی بوده‌ است. این روابط گاه در بیشترین صمیمیت میان سران دو کشور بوده و گاه تخاصم میان این دو دولت، در بسیاری از امور اثرات خود را نشان می‌داده است. رابطه میان این دو کشور در حالت صمیمانه خود نیز رابطه‌ای یک طرفه و بالا به پایین بوده است؛ با این وجود پذیرش آمریکا به عنوان یک کشور تأثیر گذار در جهان و حتی در ایران، در زمانهای مختلف میان سیاستمداران کشورمان به چشم می خورد؛ سیاستمداران ما گاه چنان آمریکا را ابرقدرت دانسته‌اند که حتی تغییر حزب حاکم در این کشور را نیز موثر در اوضاع کشور ما تحلیل می‌کرده‌اند؛ توجه ویژه‌ای که برخی خام اندیشان در این سوی مرز به ساکنان کاخ سفید داشته‌اند از نکات جالب این رابطه است؛ ماجرا وقتی جالب‌تر می شود که بدانیم این امیدواری به ساکنان کاخ سفید تنها منحصر به سالهای حاکمیت پهلوی نبوده است، حتی در سالهای استقرار نظام جمهوری اسلامی نیز بودند کسانی که هر چند در ظاهر مواضع ضد استکباری اتخاذ می کردند، اما در باطن و پس پرده گوشه چشمی نیز به مرحمت (!) ساکنان کاخ واقع در شماره 1600 داشته‌اند. نگاهی خواهیم داشت در ادامه به برخی از این خام اندیشی‌های دلبستگان به کاخ سفید.

ادامه مطلب...