سفارش تبلیغ
صبا

کافه فرهنگ

ژنراتور برق هیدروژنی با منبع انرژی…

africa-new-creative-thing-invetnted-by-african-by-www.repro.ir

وقتی صحبت از منابع انرژی تجدید پذیر می کنیم به یاد چیزهایی مانند انرژی خورشیدی، باد و امواج دریا می‌افتیم اما این یک ژنراتور برق است که انرژی مورد نیاز اش را از ادرار تامین می کند.

 

یک گروه از دانش آموزان در نیجریه این ژنراتور را ساخته اند که می تواند با یک لیتر ادرار 6 ساعت برق تولید کند. ژنراتور آنها با استفاده از یک الکترولیت هیدروژن را استخراج کرده و نتیجه آن از یک فیلتر عبور داده می شود و در نهایت گاز هیدروژن به ژنراتور برق رسیده و انرژی مورد نیاز آن را تولید می کند.

آنها حاصل کارشان را در یک نمایشگاه در آفریقا ارایه کرده اند. هر چند ابداع آنها از نظر فنی آنقدرها کامل نیست و خطر انفجار هم دارد اما ایده جالب آنها به یکی از عجیب ترین ارایه ها در این نمایشگاه تبدیل شده است.

ZULRLTHEVERGENARENJIREPROGRAPGYMAG